پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
شنبه, 24 مهر 1400

پژوهش

یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.
اخبار دانشکده
دسته بندي اخبار 


 
5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0